เสาเข็มไมโครไพพ์

เสาเข็ม Micro Pile

     เสาเข็ม Micro Pile เป็นอีกทางเลือกในการเลือกใช้เสาเข็มของลูกค้า ซึ่งมีข้อจำกัดหรืออุปสรรคหน้างาน เช่น พื้นที่หน้างานแคบมาก หรือ มีความสูงจำกัด ทำให้ไม่สามารถใช้เสาเข็มชนิดอื่นได้ ข้อดี อีกอย่างคือ เป็นการตอกโดยใช้เครื่องตอกขนาดเล็ก จึงมีแรงสั่นสะเทือนน้อยมาก

ชนิดของเสาเข็มที่นิยมใช้กัน สำหรับ เสาเข็มไมโครไฟล์

1. เสาเข็มไอ ขนาด 18x18 cm.และ ขนาด 22x22 Cm. รับนำ้หนักได้อยู่ที่ 20-25 ตัน 
2. เสาเข็มกลมสปัน ขนาด 20 cm. และ 25 cm. รับนำ้หนักได้อยู่ที่ 25-30 ตัน 

 

     สามารถเข้าทำงานได้แต่พื้นที่ๆมีความสูงตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป หรือ พื้นที่แคบๆที่มีความกว้างตั้งแต่ 1.80 เมตรขึ้นไปได้เช่นกัน *** เหมาะสำหรับงานต่อเติม หรืองานเสริมเข็ม ฯลฯ เสาเข็มไอ ( Micro Pile) I 22x22 cm

     ขนาดกว้าง 22x22 cm. มีความสามารถรับน้ำหนัก ปลอดภัย 20-25 Ton/Pile ความยาว/ท่อน 1.5 เมตร โดยมีเหล็กเพลทหล่อติดอยู่บริเวณหัวเข็มและปลายเข็ม สามารถเพิ่มต่อความยาว (ความลึก) ของเสาเข็ม micro pile ได้โดยการเชื่อมต่อเสาเข็ม micro pile โดยวิธีการเชื่อมรอบเสาเข็ม เพื่อเพิ่มความลึกได้ตามต้องการจนกระทั่งถึงชั้นดินดาน สามารถตรวจสอบกำลังการรับน้ำหนัก ปลอดภัยด้วยวิธีการ Last 10 Blow Count หรือ ทดสอบด้วยวิธี Dynamic Load Test 

 เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง (Spun Micro Pile) Dia 20 cm.

     ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 20 cm. (Diameter 20 cm.) มีความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย 20-25 Ton/Pile ความยาว/ท่อน 1.5 เมตร โดยมีเหล็กปลอกรัดหัวทา้ย เสาเข็มสปันไมโครไพล์สามารถเพิ่มต่อความยาว (ความลึก) ของเสาเข็ม micro pile ได้โดยการเชื่อมต่อเสาเข็ม micro spun pile โดยวิธีการเชื่อมรอบเสาเข็มสปันไมโครไพล์เพื่อเพิ่มความลึกได้ตามต้องการ จนกระทั่งถึงชั้นดินดาน สามารถตรวจสอบกำลังการรับน้ำหนักปลอดภัย ด้วยวิธีการ Last 10 Blow Count หรือ ทดสอบด้วยวิธี Dynamic Load Test 

 เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง (Spun Micro Pile) Dia 25 cm.

     ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 25 cm. (Diameter 25 cm.) มีความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัย 25-35 Ton/Pile ความยาว/ท่อน 1.5 เมตร โดยมีเหล็กปลอกรัดหัวทา้ยเสาเข็มสปันไมโครไพล์สามารถเพิ่มต่อความยาว (ความลึก) ของเสาเข็ม micro pile ได้โดยการเชื่อมต่อเสาเข็ม micro spun pile โดยวิธีการเชื่อมรอบเสาเข็มสปันไมโครไพล์เพื่อเพิ่มความลึกได้ตามต้องการ จนกระทั่งถึงชั้นดินดาน สามารถตรวจสอบกำลังการรับน้ำหนักปลอดภัย ด้วยวิธีการ Last 10 Blow Count หรือ ทดสอบด้วยวิธี Dynamic Load Test 

 ปรรณวัฒน์ วิศวกรรม © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×