รับจ้างเจาะเสาเข็มทั่วไทย, รับทำเข็มเจาะ
เสาเข็มมีคุณภาพทุกต้น มีความสมบูรณ์เพียงพอต่อการรับน้ำหนักโครงสร้างอาคารต่างๆ และมีราคายุติธรรม
เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มอีกประเภทหนึ่งซึ่งแตกต่างจากเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงในลักษณะของการใช้ งาน กรรมวิธีในการทำเสาเข็มเจาะค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และจะต้องทำ ณ สถานที่ที่จะใช้งานจริงเลย โดยใช้เครื่องมือเจาะขุดดินลงไปให้ได้ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางและความลึกของเสาเข็มตามที่กำหนดจาก นั้นจึงจะใส่เหล็กเสริมและเทคอนกรีตลงไปเพื่อหล่อเป็นเสาเข็ม เสาเข็มเจาะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ
     ตามขนาดของเสาเข็มและกรรมวิธีที่ใช้ อันได้แก่
1. เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก (Small diameter bored pile)
2. เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ (Large diameter bored pile)

   
    
 

 ปรรณวัฒน์ วิศวกรรม © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×