บริการเสาเข็มเจาะมาตรฐาน, รับทำเข็มเจาะ

รับทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิศวกร มีการทดสอบเสาเข็มเจาะเพื่อให้ได้มาตรฐานงานวิศวกรรม
เสาเข็มโดยทั่วไปจะแยกออกได้เป็นสำคัญ 2 ประเภทคือ เสาเข็มตอก และ เสาเข็มเจาะ (ส่วนเสาเข็ม พิเศษอื่น ๆ เช่น Micro Pile นั้น หากไม่ใช่วิศวกรก็ไม่น่าจะไปสนใจ)… เสาเข็มตอก และเสาเข็มเจาะเอง ก็ยังแยกออกได้ เป็นอย่างละอีก 2 ประเภท ซึ่งโดยสรุปรวม วิธีการทำงาน และจุดดีจุดด้อย น่าจะสรุป พอเป็นสังเขป ได้ดังต่อไปนี้ :
1. เสาเข็มตอกทั่วไป
2. เสาเข็มกลมกลวง
3. เสาเข็มเจาะแบบแห้ง
4. เสาเข็มเจาะแบบเปียก

   
    
 

 ปรรณวัฒน์ วิศวกรรม © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×